Slovník cizích jazyků pro volné hledání překládaných výrazů z Češtiny a do čestiny.

Listování slovníkem

Byl vybrán lat-cz. Vyberte počáteční písmeno hledaného výrazu. Vybrat jiný slovník.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Výrazy začínající na "u" stránka 1

ubi - jakmile
ubi - kde (mstn) ; kdy, kdy ; jakmile ; kdykoli (vzta.) ; s konj. druhdy, nkdy, v nkterch ppadech
ubi - kdy, jakmile
ubi primum - kdy, jakmile
ulciscor, i, ultus sum - mstt se, potrestat
ulciscor, ulcisci, ultus sum - mstt se
ullus, a, um - nkdo
ulterior, us - vzdlenj, zadn
ulterius - dle (o me a zpsobu)
ulterius - napt, dle?
ulterius - pozdji ; nadle, dle (v zporn vt, nap. neodvauj se dle vzprat ; DZ t v tomto smyslu "napt" ; Cod. Iust., De haereticis..., I.V.2)
ulterius iusto - dle, ne je slun
ultimo - za posledn, konen (DZ ; Prak ani MLLM nic)
ultimo - za posledn, konen (Prak nic ; viz RS 59:9)
ultra - 1. (adv.) tam, onde, na on stran, na druh stran ; dle ; (pen. o ase, zpsobu, me) dle ; dle ; nadto, navc ; v budoucnu, pt, napt ; 2. (pedl. s ak.) za, na on stran, na druh stran, na druhou stranu ; dle, za, nad, pes
ultra - za
ultro - nad to, dokonce, k tomu
ultro - nadto, dokonce, k tomu
ultro - neoekvan, sm, dobrovoln, od sebe
ultro citroque - sem i tam
umbra, ae, f. - stn ; ptm, stran ; tmavost, temnost, tma, noc ; stn, odstn ; stn, duch, pzrak, mtoha, pelud, vidn ; zminka ; nohsled, ocsek (zejm. o nepozvanm hostu, kterho pivd host pozvan)
umeo, ere, -, - - bt vlhk
una - spolen
una - zrove
unde - odkud
unde - odkud ; tedy, tud, proe, z eho, m, od koho
unde - proto (vztahuje se zejm. k pedchoz vt, kde byl dvod vyloen)
undeunde - odkudkoliv
undique - odevad, ze vech stran
universus, a, um - vechen, cel
uno tempore - v tm ase, zrove
uno tempore - zrove, zarz
unus solus - jeden jedin
unus, a, um - jedinen, vynikajc
unusquisque - kadik, kad
urbevetanus, a, um - orvietsk (souvisejc s italskm mstem Orvieto)
urina, ae, f. - mo
urus, i, m. - zubr
usque - a
usque ad - do (ne nutn "a do", srv. TDH 315:29 aj.)
usque ad effusionem sanguinis - do krve (zmltit apod.)
usual? - obro (LMALB tvar usualis ; asi to je adj. od usus)
usura, ae, f. - (MLLM nic, jen sloeniny)
usura, ae, f. - rok
usura, ae, f. - rok, roky ; pjka, vpjka ; uvn pjench penz ; uvn, povn, poitek, bran poitku
usus, us, m. - zkuenost
usus, us, m. - zkuenost, uvn, pstup
usus, us, m. - zkuenost, uvn, pstup, umn, vcvik
usus, us, m. - zpsob, zkuenost, uvn, pstup, umn, vcvik
ut - aby ; jak (zpsobov) ; jak (zvolac) ; jako, jakoto, jako, jak (pirovnvac co do zpsobu, kdeto tam ... quam co do stupn) ; jak, jakmile (s ind., asov) ; k (s konj. ve vtch pacch, klas. utinam) ; kde (bs. o mst)
ut - jak
ut - jak, jako ; aby ; m (nap. m vce, tm lpe),
ut - jeliko
ut - take
ut - e, aby (vty inkov a urovac) ; a, teba, i kdyby, by i (ppustkov vty) ; e by, aby (v otzkch znacch podiv nebo nevoli)
ut - sic - jak -tak
ut ... ita - m ... tm
ut secundum naturam fluminis procumberent - aby byly naklonny po proudu eky
uter, utra, utrum - kter
uterque, utraque, utrumque - oba, jeden i druh
uterus, i, m. - dloha, ivot (matesk), lno, bicho ; bin dutina, bicho ; plod ; dti, potomstvo ; bicho (nap. lodi)
utilitas, atis, f. - uitek, prospch, vhoda, dobro, zdar ; uitenost, prospnost, vhodnost ; upotebitelnost, vhodnost, schopnost, platnost ; potebnost
utilitates praebere (alci) - prokzat platn sluby komu
utique - jiste
utique - naprosto, dokonce ; jist ; jakkoli, bu jak bu, jakmkoli zpsobem ; a jak, a aby, e
utique - samozejm, oividn, jiste, bezpochyby ; toti, to jest
utor, uti, usus sum - uvat, pouvat, upotebit, zachzet s m, zabvat se m ; povat, jst, ivit se m, rt ; uvat, vyuvat, tit z eho ; dit se m, zachovvat, dbt
utor, uti, usus sum - vykonvat, provdt, projevovat, osvdovat, dokazovat, zachovvat, etit ; obcovat, stkat se, t ; nakldat s km, chovat se ke komu ; mt ; zastvat
utpote - nebo, toti, jeto, ponvad, an ; jak mono
utrimque - na obou stranch, z obou stran
uxor iusta - zkonn manelka
uxor, oris, f. - manelka


<< Předchozí stránka Další stránka >>

Máte rádi herce kouněte na Filmožrouti.cz
Michael Douglas , Madelyn Cline , Jason Statham , Morgan Freeman , Tom Hanks , Florence Pugh , Scarlett Johansson , Robert De Niro , Ryan Reynolds , Pierce Brosnan , Ewan McGregor , Dakota Johnson , Matt Damon a Keanu Reeves

Komentáře k tématu