Slovník cizích jazyků pro volné hledání překládaných výrazů z Češtiny a do čestiny.

Listování slovníkem

Byl vybrán lat-cz. Vyberte počáteční písmeno hledaného výrazu. Vybrat jiný slovník.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Výrazy začínající na "h" stránka 1

habeo, ere - shledat jakm (v ppad dokonavho uit nelze peloit "bt pokldn za jakho")
habeo, ere - shledat jakm (v ppad nedokonavho uit nelze peloit "bt pokldn za jakho")
habeo, ere, habui, habitum - mt, vlastnit, mt v dren, pokldat koho za, nakldat, jednat ; obvat ; moci, vdt ; mt povinnost
habeo, ere, habui, habitum - mt, vlastnit, mt v dren, pokldat koho za, nakldat, jednat ; obvat ; moci, vdt ; mt povinnost ; shledat jakm (v ppad dokonavho uit nelze peloit "bt pokldn za jakho")
habere ex - vyvodit z
habito, are, avi, atum - obvat, bydlit v em ; bydlit ; dlt, zdrovat se kde, bt, bvat
hac (oratione) exercitus capi - tmto zpsobem obelstit vojsko
hac intentione ut - s tm zmrem, e...
hactenus - a sem, a potud (mstn), a dosud (asov) ; tak dlouho, a do t doby ; a do t mry, tolik, potud, a sem ; jen tolik
haedus, i, m. - kzle, kozlk, kozel (i kozlov po levici takto)
haeresiarcha, ae, f. - arcikac (toto a jen toto LMALB s vkladem: opinionum pravarum de religione conceptarum auctor, sectator, haereticorum caput)
haud - ne ; sotvakdo
hemina, ae, f. - (Prak nic pod hemina ani emina ; MLLM uvd emina = hemina, ale sub hemina sm nem nic)
heminata, ae, f. - mnostv pdy, na kter se vyseje jedna hemina obil
hereditas, atis, f. - ddictv
hereditas, atis, f. - ddictv, ddin majetek
heremita, ae, m. - poustevnk
heresiarcha, ae, f. - arcikac (toto a jen toto LMALB s vkladem: opinionum pravarum de religione conceptarum auctor, sectator, haereticorum caput)
heresimarcha, ae, f. - arcikac (toto a jen toto LMALB s vkladem: opinionum pravarum de religione conceptarum auctor, sectator, haereticorum caput)
heretica pravitas - kacsk zvrcenost (obecn oznaen hereze polemiky, inkvizitory apod.)
hereticatio, onis, f. - pokactn (asto o udlen katarsk svtosti consolamenta)
heretico, are, avi, atum - pokactit (asto o udlen katarsk svtosti consolamenta)
hereticus, i, m. - kac, heretik
Hesdra - Ezdr
hiberna, orum, n. - zimn tbor
hiberna, orum, n. - zimn tbor, leen
hic - tam, tu
hic - za tchto okolnost, pi tto pleitosti
hida, ae, f. - (stv. anglosas.) ln (MLLM ; dle angl. "hide" dohledno v LL, e je to pda o rozloze 60-120 akr)
hiemo, are, avi, atum - pezimovat
hiems, emis, f. - boue, nepohoda, zimn poas
Hierosolyma, ae, f. - Jeruzalm
Hierosolyma, orum, n. - Jeruzalm
hilaliter - (form. hilariter)
hilaris, e - vesel, bodr
hilariter - vesele, s radost
hilariter - vesele, s radost, s veselou mysl
hilarus, a, um - vesel, bodr
hinc - odtud, odsud
hinc - odtud, odsud, z tto strany, zde ; od tto doby, nato, potom ; odtud, proto (o pvodu i pin) ; odtud, z toho (o zvislosti)
hoedus, i, m. - kzle, kozlk, kozel (i kozlov po levici takto)
holocaustum, i, n. - celopal, zpaln ob
homagium, ii, n. - slib lenn vrnosti
homo proprius m. - otrok ; nevolnk
honestus, a, um - ven, estn, ctn
honores iusti - nleit pocty
honorifico, are, avi, atum - ctt, uctvat
honorificus, a, um - estn, uctiv
hordaceus, a, um - jen, jemenn
hordeacealis, e - jen, jemenn
hordeaceus, a, um - jen, jemenn
hordeacius, a, um - jen, jemenn
hordeatus, a, um - jen, jemenn
horreo, ere, ui, - - dsit se, chvt se
horribilitas, atis, f. - hrznost, dsivost, stralivost ; krutost ; trpkost, nepjemn chu
horribilitas, atis, f. - odpor, zhnusen, zhnusenost??? (RS 45:12 "ex horribilitate ac humana uerecundia" se incestu zdruj: to se nezd bt "hrznost", ale sp "hrozen se" i "odpor" ; LMALB ani Prak ale tento vznam neuvd)
horribilitas, atis, f. - odpor, zhnusen, zhnusenost??? (RS 45:12 "ex horribilitate ac humana uerecundia" se incestu zdruj: to se nezd bt "hrznost", ale sp "hrozen se" i "odpor" ; LMALB, MLLM ani Prak ale tento vznam neuvd)
hortor, ari, atus sum - povzbuzovat, popuzovat
hospes, itis, m. - cizinec, pocestn, host
hospes, itis, m. - host, hostitel
hospitium, ii, n. - pohostinstv
hospitium, ii, n. - pohostinstv, ptelstv
hostia, ae, f. - ob (obtovan zve), obtn zve, obtn dobyte, ertva ; tan zve ; hostie (promnn i nepromnn) ; svat pijmn ; obtovn sebe sama (o Kristov obtovn za lidstvo)
hovizatio, onis, f. - zlety, freje, smysln poitek
hovizator, oris, m. - zletnk, suknik, frej
huc - sem, a sem, a tak daleko
huc - sem, a tak daleko, a sem
huc - sem, k tomu
huc - tam, sem, a sem, a tak daleko
huius modi - takov
huiuscemodi - takov ; tento, ten
huiusmodi - takov
huiusmodi - takov (v Prakovi podn nen, enkov nic ; zejm to znamen i tak, takto i mon "a tak podobn", jak se zd z Moneta 282b . 4)
huiusmodi - takov ; tento, ten
humanatus, a, um - polidtn (asi, DZ ; Prak nic ; uv Moneta 248b nahoe)
humanitas, atis, f. - vzdlanost
humanus, a, um - lidumiln, zdvoil, vyspl
humens, ntis - vlhk
Humensus, a, um - humsk (souvisejc s Humem, dnen Hercegovinou)
humeo, ere, -, - - bt vlhk
humeri, orum, m. pl. - plece
humerus, i, m. - rameno
humilis, e - nzk rodem, postavenm
humilis, e - nzk, pokorn
Hungari, orum, m. - Maai


<< Předchozí stránka Další stránka >>

Máte rádi herce kouněte na Filmožrouti.cz
Michael Douglas , Madelyn Cline , Jason Statham , Morgan Freeman , Tom Hanks , Florence Pugh , Scarlett Johansson , Robert De Niro , Ryan Reynolds , Pierce Brosnan , Ewan McGregor , Dakota Johnson , Matt Damon a Keanu Reeves

Komentáře k tématu