Slovník cizích jazyků pro volné hledání překládaných výrazů z Češtiny a do čestiny.

Listování slovníkem

Byl vybrán lat-cz. Vyberte počáteční písmeno hledaného výrazu. Vybrat jiný slovník.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Výrazy začínající na "l" stránka 1

labo, are, avi, atum - viklat se, hbat se, kolsat, kltit se ; potcet se, vrvorat ; kcet se, klesat ; bt vrtkav, nestl, vhat, rozpakovat se ; otsat se, bt v nejistot ; upadat, rozpadat se
labor, labi, lapsus sum - sunout se, inout se, smekat se, klouzat ; jet, sjet ; lett ; plazit se, plit se ; plynout ; plout ; kloptnout ; pen. kloptnout, pochybit, zbloudit ; vklouznout kam, vkrdat se, plit se ; spadnout kam
labor, labi, lapsus sum - uplvat, mjet, ubhat, mizet, sklnt se, naklnt se ; zhroutit se, sesout se ; ochrnout ; hasnout, vyhasnout (zejm. o zraku)
laboro, are, avi, atum - bt v nouzi, v tsni, v nesnzi
laboro, are, avi, atum - bt v nouzi, v tsni, v nesnzi ; bt tsnn, bt svrn, bt v nouzi, v zkch, v nebezpe ; vznout ; stonat, mt bolesti ; trpit se pro nkoho (o lsce)
laboro, are, avi, atum - bt v tsni, nouzi
laboro, are, avi, atum - pracovat, namhat se (i duevn), lopotit se ; usilovat, piiovat se, snait se (ut aby, ne aby ne) ; dbt, peovat, starat se, mt starost, mt pi o koho, co ; dlat, zhotovovat, vyrbt co
labrum, i, n. - okraj
lacesso, ere, ivi - pokouet, napadat, vyzvat, podncovat, doret
lacesso, ere, ivi, itum - napadat, vyzvat
lacesso, ere, ivi, itum - pokouet, napadat, vyzvat, podncovat, doret
lacrima, ae, f. - slzy
lacrimo, are, avi, atum - slzet, ronit slzy, plakat
lacrimor, ari - slzet, ronit slzy, plakat (Prak uvd jen nedep., ale lat-fr uvd i dep. a tak uito i v RS)
lactineus, ea, eum - mln bl
lacto, are, avi, atum - kojit
lacus, us, m. - jezero, rybnk
laedo, ere, laesi, laesum - poruit
laesio, onis, f. - pokozen ; urka, uraen ; mysln drdn odprce
laetenter - radostn, vesele
lagena, ae, f. - lhev, lahvice (hlinn i sklenn), dbn ; (dut mra)
lagoena, ae, f. - (viz lagena)
laguena, languena, laguna, lagona, lacuna - (form. lagena)
laicalis, e - laick
laicus, i, m. - laik
lamina, ae, f. - plek, plt, pltek, plech, deska, destika, kousek kovu / deva / kamene ; kusy eleza, rozhaven elezo (k muen i vypalovn cejchu) ; epel
Lamparticus, a, um - lombardsk
Lamperticus, a, um - lombardsk
lanterna, ae, f. - svtilna, lampa
lanternarius, ii, m. - nosi svtilny (jeden z otrok) ; sluha, pochop
lapis, idis, m. - kmen
lapsus a fide - odpadnut od vry
lapsus sum - (viz labor, labi, lapsus sum)
largior, iri, itus sum - tde rozdvat
largiter - hojn
largitio, onis, f. - tdrost
lassitudo, dinis, f. - nava, ochablost
late - do ky
latebra, ae, f. - skr, kryt
later, is, m. - cihla
laterna, ae, f. - svtilna, lampa
Latini, orum m. pl. - Latinov
latior - ir, rozshlej ; vce lid zasahujc, rozenj ; obrnj
latitudo, inis, f. - irokost, rozlehlost
latrocinium, ii, n. - loupe, zkenictv
latus - (part. perf. pas. od fero)
latus, a, um - irok, ir, rozshl
latus, a, um - irok, ir, iroir, rozshl, prostrann ; obrn
latus, eris, n. - bok, strana
latus, eris, n. - bok, strana, stna ; beh ; kdlo ; kraj, konina ; bok (tla) ; prsa ; hbet, zda ; tlo ; nejbli okol, blzkost ; sla, zdrav
latus, eris, n. - kdlo
lauter - (nenal. nic)
lauterius - (nenal. nic)
lauterius - (Prak ani MLLM nic ; snad hr na loutnu, viz "lautum")
lauterius - (Prak nic)
lautum, i, n. - loutna
lautus, a, um - umyt, ist ; hezk, varn, lep ; ndhern, skvl, skvostn ; slun, dn, zpsobn, uhlazen, vzneen ; znamenit, vzcn, jemn
lautus, i, n. - loutna
lavo, are, avi, atum - umvat, koupat
laycus, i, m. - laik
lectio divina - duchovn etba (mnisk etba Psma, poppad spis crkevnch Otc i dalch text a zbon rozjmn nad nimi) (ekvivalent "duchovn etba" uv Regula Benedicti / ehole Benediktova 1998, ale s. 115 "svat ten")
lectum, i, n. - lko
legatio, onis, f. - vyslanectv
legatum, i, n. - odkaz (v zvti)
legatus pro praetore - velitelv zstupce
legio veterana - legie ze starch vojk
legumen, inis, n. - (MLLM nic)
legumen, inis, n. - lutnina, bob ; obilnina
legumen, inis, n. - zelenina
leguminae, arum, f. pl. - zelenina (viz legumen, ale leguminosus je zeleninov, ne jen lutninov)
lemovicensis, e - limousinsk
lenis, e - pomal, klidn, tich, mrn
lenitas, atis, f. - povlovnost, mrnost
Leodiensis, e - ligesk
levo, are, avi, atum - ulehovat, init lehkm ; zmenovat, snit ; zbavovat, zproovat, osvobozovat ; polehit, prospt komu, zotavit, poslit ; obveselit ; slehnout, porodit ; nadlehovat, oprat se ; zdvhat, vznet ; init hladkm, hladit, letit
libenter - rd
liber evangeliorum - evangeli
liber, a, um - svobodn, voln
liberalis, e - laskav, tdr, vldn
liberalitas, atis, f. - blahovle, ochotnost, velkorysost
liberalitas, atis, f. - tdrost, lechetnost, estnost
libero, are, avi, atum - osvobodit ; osvobozovat, na svobodu poutt ; osvobodit (na sob), propustit, zprostit, prohlsit nevinnm ; zproovat ; vyklzet, uvolovat
libido, inis, f. - touha, chtivost, dost, dostivost, znn po em ; cht, smysln dost, chlpnost, vilnost, smyslnost ; rozkonictv, poitkstv, bujnost, zhralost, prostopnost ; chu, zliba ; choutka, libovle, rozmar, vrtoch
licentia specialis - zvltn povolen
licentia, ae, f. - dovolen, monost ; volnost, svoboda, dovolen ; vle ; pemra svobodomyslnosti, zpupnost, drzost
liceor, eri, itus sum - podvati
licet - a, akoli, by (s adj. i celou vtou)
licet - a, teba i, kdybych, bych i, dejme tomu, e
licet - by (nap. + adj.)
licet, ere, cuit, licitum est - jest dovoleno
licet, ere, licuit, itum est - je dovoleno
lignator, oris, m. - devorubec
lignum prohibitum n. - zakzan strom
lignum vetitum - zakzan strom, zapovzen strom [strom v rji, na kt. roste zakzan ovoce]
lignum, i, n. - devo ; strom
ligo, onis, m. - motyka
ligonizator, oris, m. - (Prak nic, MLLM pmo nic, viz "ligonizo" ; nkolik peklad udv "hrobnk", ale dle ligonizo se zd, e by mohlo jt i o "kope")
ligonizator, oris, m. - hrobnk
ligonizo, are, avi, atum - kopat, pracovat s motykou, rt (MLLM bcher, tj. oividn i rt rem)
lingua laicalis - lidov jazyk


<< Předchozí stránka Další stránka >>

Máte rádi herce kouněte na Filmožrouti.cz
Michael Douglas , Madelyn Cline , Jason Statham , Morgan Freeman , Tom Hanks , Florence Pugh , Scarlett Johansson , Robert De Niro , Ryan Reynolds , Pierce Brosnan , Ewan McGregor , Dakota Johnson , Matt Damon a Keanu Reeves

Komentáře k tématu