Slovník cizích jazyků pro volné hledání překládaných výrazů z Češtiny a do čestiny.

Listování slovníkem

Byl vybrán lat-cz. Vyberte počáteční písmeno hledaného výrazu. Vybrat jiný slovník.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Výrazy začínající na "o" stránka 1

ob - pro, za, kvli, proto, proe
ob - ped (mstn) ; pro, kvli ; proti, kolem (pedpona)
ob hanc causam - z t piny
ob hoc - proto
obaeratus, i, m. - dlunk
obedio - (viz oboedio)
obeo, ire, obii, obitum - jt ; zajt, zaniknout, zemt, zesnout ; obchzet, procestovat ; jt kolem, thnout se kolem, lemovat ; projt, probrat ; podnikat, konat ; zastvat, vykonvat, obstarvat
obfero, ferre, tuli, latum - naskytnout se, objevit se, dt se na pospas
obfero, ferre, tuli, latum - postavit se, dt se na pospas
obfero, ferre, tuli, latum - prokzat, zpsobit
obicio, ere, obieci, obiectum - postavit proti nepteli
obicio, ere, obieci, obiectum - postavit, pedhodit, hodit, nastavit
obicio, ere, obieci, obiectum - vydti na postas, postavit proti nepteli
obiurgo, are, avi, atum - krat, napomnat
objurgo - viz obiurgo
oblique - ikmo, stranou
obliviscor, i, itus sum (+g.) - zapomenout
obmitto - (viz omitto)
oboedienter - poslun, ochotn
oboedientia, ae, f. - funkce (mnicha, zejm. povenho vnjmi zleitostmi, sprvou grangie apod.) ; pozemek (patc ke klteru) ; okrsek ; duchovn moc (MLLM doslovn takto)
oboedientia, ae, f. - poslunost (Prak nic vc) ; disciplna ; (mnisk) slib poslunosti ; kol (uloen mnichovi i kanovnkovi na zklad slibu poslunosti) ; hodnost (mnicha i kanovnka) ;
oboedio, ire, ii (ivi), itum - poslouchat, bt posluen, dopvat sluchu ; podlehnout (DZ ex RS 57:8 obedire peccato)
oboedio, ire, ivi/ii, itum - (alci) poslouchat koho, bt posluen koho ; (alci) dopvat sluchu komu
oboedire praecepto - uposlechnout pkazu
obsecundo, are, avi, atum - podporovat, bt pzniv, pispvat ; poddit se
observo, are, avi, atum - dbt, zachovvat
observo, are, avi, atum - dbt, zachovvat, potat
observo, are, avi, atum - pozorovat co, dvat se na co ; dvat pozor na co ; vnmat ; hat na co, hldat ; potat ; dbt eho, zachovvat co ; ctt co, vit si eho
observo, are, avi, atum - pozorovat, respektovat, dozrat
obses, idis, m., f. - rukojm, zruka
obses, sidis, m., f. - rukojm
obsessio, onis, f. - obleen, uzaven, obklen
obsidibus de pecunia caveo - zaruit se rukojmmi, e slo penze
obsidio, onis, f. - tse, obklen, uzaven
obsigno, are, avi, atum - peet opatit
obstringo, ere, inxi, ictum - zavzat
obtempero, are, avi, atum - poslouchat, podrobit se
obtempero, are, avi, atum + dat. - poddit se, poslouchat
obtempero, are, avi, atum + dat. - poslouchat, bt posluen, poddit se, podrobit se
obtineo, ere, ui, tentum - dret, mt, zastvat, zaujmat
obtineo, ere, ui, tentum - dreti, zaujmati, zastvat
obtineo, ere, ui, tentum - zskat, nabt, mt v dren
obviam - vstc, ped (na otzku kam)
occasio, onis, f. - pleitost (k emu s gen.)
occasus, us, m. - zpad
occido, ere, cidi, cisum - padnout, zahynout
occido, ere, cidi, cisum - zabt, usmrtit
occisio, onis, f. - popravovn
Occitania, ae, f. - (geogr.) Okcitnie (nap. Christophorus Sandius, Nucleus historiae ecclesiasticae..., 390)
occitanus, a, um - okcitnsk
occulo, ere, ui, utum - zakrt, skrt, zatajit
occultatio, onis, f. - zatajovn, skrvn
occulto, are, avi, atum - skrvat, zatajit
occultum, i, n. - skrytost, tajnost
occupatio, onis, f. - obsazen, zamstnn, zjem
occupatio, onis, f. - loha, innost, zamstnn
occupatus, a, um - zamstnan
occurro, ere, occucuri, occursum - pospchat
occurro, ere, occucuri, occursum - pospchat, bet, potkat
ocior, us - rychlej, hbitj
odiosus - nenvidn, protivn, odporn, nepjemn
odium iustum - oprvnn nenvist
odium, ii, n. - nenvist
offendo, ere, di, sum - dotknout, narazit
offendo, ere, di, sum - setkat se s nkm, narazit, dotknout se
offendo, ere, fendi, fensum - narazit (nm do neho) ; vrazit, narazit ; setkat se s nkm ; mt nehodu, dostat se do netst ; dotknout se koho, urazit koho ; budit nevoli, vzbuzovat pohoren ; horit se nad m
offensio, onis, f. - urka
offero - pivst (nap. k Bohu ; 1P 3,18 a Moneta 61a)
offero, offere, obtuli, oblatum - nst vstc, nastavovat, podvat ; prokzat (komu co), zpsobit ; naskytnout se, objevit se, namanout se ; jt naproti, vstt ; vydat, dt na pospas, vystavit
officium, ii, n. - sluba ; konn, kon, prce ; sluby Bo (v pl.) ; ad, funkce ; zamstnn ; povinnost ; smysl pro povinnost
OFM - minorit, men brati (Ordo fratrum minorum)
OFP - dominikni, d brat kazatel (Ordo fratrum praedicatorum)
olim - dve (v nkterch kontextech vhodn, nap. RS 58:15)
olim - kdysi ; nedvno, ped njakm asem
olim - v minulosti
olorinus, a, um - labut
omitto, ere, misi, missum - pustit, opustit ; vzdt se, zanechat eho, nechat stranou, nechat bez trestu, pustit ze zetele ; mlky pejt, pominout, opomenout co, nezmnit se o em, nemluvit o em
omnes - celkem (spojen "sunt XVI omnes" je to dobr pekldat "je jich celkem 16")
omnia necessaria - ve potebn
omnia que in eis sunt - ve, co je v nich [EP Sk 4,24 ; 14,15.]
omnimo - celkem, veho vudy
omnino - celkem ; vbec ; vbec jen ; pln, zcela, doista, nadobro ; ovem (stice jistic a pipoutjc)
omnino - celkem, vbec pln
omnino - celkem, vbec, pln
omnino - u u (nkde to me bt vhodn peklad ; nap. TDH 315:15: zcela chtl, nadobro chtl spchat hch, ale neudlal to, tj. "u u" chtl spchat hch)
omnino - vbec, zcela
omnipotens - vemohouc, vemocn
onerarius, a, um - nkladn
onus, eris, n. - bm, nklad, tha
opera, ae, f. - prce, innost, nmaha, piinn ; sluba, pomoc ; monost prce, as ; pracovnk, dlnk, ndenk
operatio, onis, f. - konn, dla, ponn, jednn (nap. operatio daemonum, t jednn, iny ve Flor. rit. 248)
operatio, onis, f. - pracovn, prce ; vkon, dlo
operatio, onis, f. - robota, sluba ; dobroinnost
operor, ari, atus sum - pracovat, bt zamstnn ; provdt bohosluebn kon, konat ob
operor, ari, atus sum - psobit
opinio, onis, f. - mnka, mnn, nzor
opinio, onis, f. - nzor (uv se i v pl., tak nap. RS i Capelli 136)
opinio, onis, f. - povst, mylenka, pedstava
opinio, onis, f. - povst, mylenka, slva
opinio, onis, f. - tuen, oekvn


<< Předchozí stránka Další stránka >>

Máte rádi herce kouněte na Filmožrouti.cz
Michael Douglas , Madelyn Cline , Jason Statham , Morgan Freeman , Tom Hanks , Florence Pugh , Scarlett Johansson , Robert De Niro , Ryan Reynolds , Pierce Brosnan , Ewan McGregor , Dakota Johnson , Matt Damon a Keanu Reeves

Komentáře k tématu