Slovník cizích jazyků pro volné hledání překládaných výrazů z Češtiny a do čestiny.

Listování slovníkem

Byl vybrán lat-cz. Vyberte počáteční písmeno hledaného výrazu. Vybrat jiný slovník.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Výrazy začínající na "g" stránka 1

Galfridus, i, m. - Geoffroi, Geoffrey
Galia cisalpina - pedalpsk Galie
Galia ulterior - zaalpsk Galie
Gallia citerior - pedoalpsk Galie
Gallia ulterior - zaalpsk Galie
gamba, ae, f. - (Prak ani LMALB nic)
gamba, ae, f. - noha (od kolene dol ; MLLM) ; (lid. lat.) noha (noha vbec ; DZ)
gano, are, avi, atum - zskat (stv. ; germanismus)
Gaudentius, i, m. - Radim, Radek, Radoslav, Radovan
Gaufridus, i, m. - Geoffroi, Geoffrey
gemitus, us, m. - lkan, stnn, nek
generaliter - obecn, veobecn
generatim - po kmenech, po rodech
generatio, onis, f. - rozen, rasa, generace, plozen, pokolen, vznik
genimen, inis, n. - plod, produkt ; potomstvo
genitivus, i, m. - genitiv, druh pd, 2. pd (i takto zkrcen, ne jen casus genitivus: viz Moneta 282b)
gentes, ium - nrody ; (neklas.) pohan ; lid
genuflexio, onis, f. - klekn, pokleknut, kleknut
genuflexio, onis, f. - pokleknut
genus, eris, n. - povaha, rod, druh
genus, eris, n. - zpsob
germino, are, avi, atum - puet, vyret
gero, ere, gessi, gestum - nst, nosit ; vst, dit ; nosit na sob co ; jevit ; chovat (nco v mysli) ; bt nkomu po vli ; provozovat, konat, provdt
gero, ere, gessi, gestum - nst, nosit ; vst, dit ; nosit na sob co ; jevit ; chovat (nco v mysli) ; bt nkumu po vli ; provozovat, konat, provdt
Gidius, i, m. - Jilj
gladius, ii, m. - me
Glastonia, ae, f. - Glastonbury
Glastoniensis - glastonbursk (souvisejc s opatstvm Glastonbury)
Glastoniensis, e - glastonbursk (souvisejc s opatstvm Glastonbury)
glorior, ari, atus sum - vychloubat se, honosit se, chvstat se
grandis, e - velik, statn
grando, inis, f. - kroupy, krupobit
gratia, ae, f. - (v souvislosti s inkvizic) (viz Fournier I, 268, pozn. 105)
gratia, ae, f. - obliba, laskavost
gratia, ae, f. - oblbenost, pze, uznn
gratiam referre - odvdit se
gratulatio, onis, f. - radost, blahopn
gratulor, ari, atus sum - blahopt, pt si tst
gratum facere - zavdit se
gratus, a, um - mil, vtan, dan, pjemn
graves, ium, m. pl. - hlubok tny
gravis, e - hlubok (o zvuku, hlase, tnu) ; jadrn (o vroku) ; rn (o pd) ; vn (o hchu) ; neptelsk, kladouc pekky, inc pote, nespravedliv
gravis, e - obten, tsnn, tlaen ; zeslbl, slab, shrben m ; nemocn, star ; thotn, obtkan, bez ; tiv, tc, tlac ; nezdrav, kodliv ; dusn ; obtn, klopotn ; tvrd, zl, psn, krut, bolestiv ; obtn ; tvrdojn, zarputil, neo
gravis, e - tk, majc velkou vhu ; tk, tce straviteln ; vysok (o cen), drahocenn ; zvan, vn, vznamn, dleit, znan, velk ; dstojn, vzneen, slavnostn ; pdn, drazn ; dsledn, pevn, pevn povahy
gravis, e - tvrd
gravissimum supplicium sumere de aliquo - co nejpsnji potrestat
gravitas, atis, f. - moc, sla
gravius - psnji (nap. potrestat)
gravor, ari, atus sum - zdrhat se, nerad konati
Guallia, ae, f. - Wales (William z Malmesbury, De antiquitate, ed. Scott, 64)
guttur, uris, n. - chtn, hrdlo


<< Předchozí stránka Další stránka >>

Máte rádi herce kouněte na Filmožrouti.cz
Michael Douglas , Madelyn Cline , Jason Statham , Morgan Freeman , Tom Hanks , Florence Pugh , Scarlett Johansson , Robert De Niro , Ryan Reynolds , Pierce Brosnan , Ewan McGregor , Dakota Johnson , Matt Damon a Keanu Reeves

Komentáře k tématu