Slovník cizích jazyků pro volné hledání překládaných výrazů z Češtiny a do čestiny.

Listování slovníkem

Byl vybrán lat-cz. Vyberte počáteční písmeno hledaného výrazu. Vybrat jiný slovník.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Výrazy začínající na "q" stránka 1

quadam vice - jednou, tak jednou, kdysi
quadragena - (Prak nic, ale v TDH 315 jednoznan pro tyicetidenn obdob postu u katar ; srv. quadragesima)
quadragesima, ae, f. - tyicetidenn pst ; postn doba ; (v ir. smyslu) tyicet dn, tyicetidenn doba, doba tyiceti dn
quadragesima, ae, f. - tyicetina ceny pedmtu (jako da)
quadragesima, ae, f. - doba postn, tyicetidenn obdob pstu a pokn ped Velikonocemi (DZ ex Neumann: esk sekty ; Adam: Liturgika a id.: Liturgick rok)
quaero ex (ab) aliquo - zeptat se nkoho
quaero, ere, sivi, situm - hledat, vyhledvat ; vymlet ; poheovat ; zjednat si, dobt, vydobt, nabt, opatit, zskat ; chtt si vypjit (penze) ; vydlvat si ; mamonit ; vyptvat se, dotazovat se, ptrat, hledt zvdti ; vyetovat, dotazovat se soudn, vyslchat ; zkouma
quaero, ere, sivi, situm - hledt, snait se, chtt, pt si, touit
quaero, ere, sivi, situm - ptrat, ptt se, tzat se
quaero, ere, sivi, situm - ptt se, tzat se
quaestio, onis, f. - vyetovn
quaestus pecuniae - penit zisk
quaestus, us, m. - zisk, vtek
qualia - vlastnosti
qualis, e - jako (vzta. v pirovnn) ; njak, majc kvalitu
qualiter - jak, jakm zpsobem ; e (MLLM, bez pkladu) ; tak, e / tak, aby ; aby (MLLM, Prak ; Prak zpracoval velmi slab, jen "jako, jak" bez pozn., MLLM nkolik pklad)
qualiter - jako, jak
qualitercumque - jakkoli
quam - jak velice, jak mlo
quam - jak, jak velice, jak mlo ; jako ; ne (ve srovnn) ; dve ne (u asovch vraz) ; co, co mon (u superlativu)
quamobrem - proe, z jakho dvodu, pro
quamplures - (Prak nic, MLLM nic)
quamplures - pemnoz, velmi mnoz, tak mnoz
quamquam - akoli, a ; akoli, a pece, ovem, vlastn (uvd opravu pedel vpovdi)
quamvis - jakkoli, libovoln ; a, akoli, teba, tebae (s konj.)
quamvis pauci - a nepatrn potem
quando - kdy
quando - kdy, pokud
quando - nkdy, jednou ; kdy ; kdy, kdykoli (jen) ; ponvad, jeto, jeliko ; (ve smyslu ppustkovm "a, akoli" Prak ani enkov neuvd, nejist)
quandoque - nkdy, jednou ; kdy, kdykoli (jen) ; ponvad, jeto, jeliko
quandoque - nkdy, jednou ; kdy, kdykoli (jen) ; ponvad, jeto, jeliko ; (ve smyslu ppustkovm a, akoli Prak ani enkov neuvd, nejist)
quantum - jak mnoho, jak velice, nakolik ; kolik ; o kolik, o co, o ; m (dle, tm...) ; pokud ; co + superlativ (co nejvce apod.)
quantum plurimum potuero - co mon nejvce
quantus, a, um - jak velik
quare - pro (vzta. ; takto nap. RS 45:9)
quare - pro ; aby tm ; proe ; a proto
quare - pro? ; aby tm ; proe
quare - proe, pro
quare - proto
quare - proto ; proe
quasi - jakoby, jako by ; tm, takka, skoro ; jako (pirovnvac)
quatenus - pokud, jak daleko, a kam ; a pokud, a po kterou dobu (as.) ; jeto (pinn) ; aby (el ; jen v pozdn lat.)
quattuor tempora - kvatembrov dny, such dny
quattuor tempora n. pl. - kvatembrov dny, such dny
quemadmodum - jak, jakkoli
quemadmodum - jako, tak jako (pirovnn)
querela, ae, f. - nek, hoekovn, stesk ; aloba, stnost ; roztrky, rozmky (v pl.) ; alostn pse
quero, queri, questus sum - stovat si, nakat
queror, queri, questus sum - stovat si, nakat
queror, queri, questus sum - stovat si, nakat, vytat
queror, queri, questus sum - stovat, klt, bdovat
quia - ponvad, protoe (obvykle objektivn dvod, ale t s konj. na oznaen cizho mnn, pekld se protoe pr) ; toti pr (nejvhodnj v Moneta 110 ; DZ)
quia - vdy pece??? (bylo by nejvhodnj anonpojed 103:11, ale nenal.)
quia (spoj.) - akoli, i kdy, pestoe, tebae (MLLM explicitn: "bien que - although") ; (slovo uvozujc pmou e - sic)
quia (spoj.) - nebo, vdy (DZ pro anonpojed 103:11)
quicumque, quaecumque, quodcumque - kdokoli, cokoli
quid - co, jak, pro
Quid novum? - Co (je) novho?
quidam - jaksi, jist, njak
quidam - jaksi, ktersi
quidam, quaedam, quoddam - jaksi, ktersi
quidditas - cost (filosofick termn)
quidem - jist, vru
quidem - jist, vru, prv
quidem - jist, vru, prv ; aspo, ovem ; vak (odporovac) ; sice (ppustka)
quidquid - cokoli, vechno
quieta movere - ruit klid
quin - pro ne? (ve vtch hlavnch) ; ba, ba docela, ba spe (stupujc) ; jinak ne (nemohu jinak ne udlat co) ; aby ne (v zpornch vtch inkovch, nap. nikdo z ptomnch nebyl tak bezohledn, aby nepoctil hlubok dojet)
quin etiam - ba dokonce, ba spe
quingenti, ae, a - pt set
quini, ae, a - po pti
quinquaginta - padest
quintadecimus, a, um - patnct
quippe - vdy, ovem, nebo (uvd samozejm dvod) ; jeto, nebo (vyznauje dvodovou platnost vztanch vt ; ovem (samostatn vta)
quis(c)quam, quidquam - nkdo, nco
quispiam, quidpiam - nkdo, nco, kdokoli, cokoli, njak
quisquam - nkdo
quisquam, quicquam - nkdo, nco
quisquam, quidquam - nkdo, nco
quisque, quidque - kad
quisque, quidque - kad, jeden kad
quisque, quidque - kad, jeden kad ; prv (nejlep je prv to nejvzcnj) ; kdo, kter, kad, nkter, kterkoli (kterkoli DZ ex TDH 316:36)
quivis, quaevis, quodvis - jakkoli, kdokoli
quo - m (kam)
quo - kam
quo - nkde
quo consueverat intervallo - v obvyklch intervalech, v obvykl vzdlenosti
quo minus (po vraze pekek) - aby ne
quo modo - jak
quo modo - tak, jak (DZ ex RS 19 ; pod quomodo tento vznam vypsn u nkdy dve, neznmo odkud)
quoad - dokud
quociens - kolikrt
quocirca - proe
quocumque - (MLLM nic)
quocumque - kamkoli (Prak jen toto, ale TDH 311:26-27 odlin ; bu pro kdekoli, nebo kdykoli)
quod - kter, co (vztan a tzac zjmeno neutra, ale v RS 50:24 i maskulina: Albanenses qui... et quod errant in pluribus quam ceteri)
quod - kter, co (vztan a tzac zjmeno neutra, ale v RS 50:24 i maskulina: Albanenses qui... et quod errant in pluribus quam ceteri, podobn asi i Cod. Iust.: "ministros creare, quod non sunt", a to lze vyloit i jinak)
quod - e ; vzhledem k tomu, a proto, proe (vztan pipojen nevztan vty) ; ponvad, protoe, jeto (ve vtch dvodovch) ; e, co se te toho, e (na zatku vty) ; kter (vzta. a tzac zjmeno pro neutrum), co (tzac zjmeno)
quod si - a jestlie, jestlie vak
quomodo - jak, jakm zpsobem (tz.) ; jak (vzta.) ; jak by (vznam elov) ; aby


<< Předchozí stránka Další stránka >>

Máte rádi herce kouněte na Filmožrouti.cz
Michael Douglas , Madelyn Cline , Jason Statham , Morgan Freeman , Tom Hanks , Florence Pugh , Scarlett Johansson , Robert De Niro , Ryan Reynolds , Pierce Brosnan , Ewan McGregor , Dakota Johnson , Matt Damon a Keanu Reeves

Komentáře k tématu