Slovník cizích jazyků pro volné hledání překládaných výrazů z Češtiny a do čestiny.

Listování slovníkem

Byl vybrán lat-cz. Vyberte počáteční písmeno hledaného výrazu. Vybrat jiný slovník.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Výrazy začínající na "t" stránka 1

tabernaculum, i, n. - bouda, stan
tabula, ae, f. - vkaz, deska, soupis, prkno, seznam
tabulatum, i, n. - patro, poschod
taedium, ii, n. - odpor, hnus
taedium, ii, n. - oklivost, hnus ; odpor, nechu, nelibost (alcis rei), omrzelost, nuda
taedius, a, um - hnusn, nechutn (DZ ; Prak nic, ale viz taedium)
talis - qualis - takov - jak
talis ... ut - takov ..., e
talis, e - takov (Prak. MLLM nic. DZ zaznamenal t jako nhradu ukazovacho zjmena, asi jen neklas.)
talis, e - ten [nahrazuje ukazovac zjmeno, zejm jen neklas.]
taliter - takto
talpa, ae, f. - krtek
talus, i, m. - kotnk ; hrac kostka
tamen - (MLLM nic)
tamen - (nkdy oividn vplkov slovo, kter se nepekld, viz RS 45:17, 54:21)
tamen - (nkdy vplkov slovo, kter se nepekld??? viz RS 45:17)
tamen - ostatn? [Durand 288 v kontextu, kde by se "ostatn" hodilo nejlpe, a Prak tento vznam neuvd.]
tamen - pece, ale pece, pece vak, vak, nicmn ; aspo
tamen - pece, pesto, nicmn
tamquam - jako, jakoto, jakoby ; konen, pak
tandem - konen
tandem - konen, pak
tandem aliquando - pece jednou
tango, ere, tetigi, tactum - dojt, dostoupit, dospt, vstoupit, vkroit, vystoupit, dostat se k emu ; pistt (o lodi) ; dt se do eho, zat co, zabvat se m ; zat, poctit (pas.) ; dojmout, jmat, pohnout ; zachvtit, jmat, zashnout ; vynoit se, vyvstat (zejm. o mylence)
tango, ere, tetigi, tactum - dotkat se, sahat na co, zavadit o co ; zashnout, bt, udeit do eho ; obestt, obklopit ; pokropit, podkouit m ; dotkat se eho (a brt si z toho) ; okouet, ochutnvat ; naplit, oidit
tanquam - jako, jakoto, jakoby ; konen, pak
tanquam - konen, pak ; konen, pece, jenom, jen, pak (zejm. v otzkch jako vyjden nevole)
tantopere - tak horliv, tak velice, s takovm silm
tantulus, a, um - tak mal, malik, nepatrn
tantum - (jen) tolik
tantum - tak velice, tolik
tantum ... quantum - tolik ... kolik
tantum modo - jen, jenom, pouze, toliko
tantummodo - jen, jenom, pouze, toliko
tantus ... quantus - takov ... jak
tantus, a, um - tak velk, stejn velk
tardo, are, avi, atum - zdret, zadret, ochromit
tardus, a, um - pomal, loudav, vhav
Tartarus, i, m. - Tartar, podsvt ; peklo
Taurinensis, e - turnsk
taurus, i, m. - bk, vl, tur
taxus, i, f. - tis
tectum, i, n. - stecha, krov, kryt, pbytek, byt, obydl
tegimentum, i, n. - pikrvka, pokryvadlo, pokrvka
telum, i, n. - zbra
telum, i, n. - zbra, otp
telum, i, n. - zbra, stela, p
temerarius, a, um - neodpovdn, zaslepen, nerozvn
temere - lehkovn, slep
temere - nesnadno, ne tak snadno, st, sotva
temeritas, atis, f. - nerozvnost
temo, temonis, m. - voj
temperantia, ae, f. - umrnnost, stdmost, vyrovnanost
tempero, are, avi, atum - zdret se, krotit, mrnit
tempero, are, avi, atum - zdrovat se, ovldat se, zachovat mr
tempestas, atis, f. - doba, chvle, as
temporaliter - doasn ; vasn
temporaliter - doasn ; vasn (Prak v hranat zvorce, spe brt s rezervou) ; asov, v ase, asn (DZ ex Flor. rit. 246)
tempore gratiae - toho asu? [WEH pekld jinak]
tempto = tento, are, avi, atum - pokouet, napadat, drdit
tempto, are, avi, atum - drdit, napadat
tempto, are, avi, atum - pokouet se
tempus, oris, n. - as, doba (obecn i non doba apod.) ; okamik, chvle, hodina ; lhta, as, uren as, as potebn k emu ; prav as, phodn chvle, vhodn pleitost
tempus, oris, n. - as, doba (obecn i non doba apod.) ; okamik, chvle, hodina ; lhta, as, uren as, as potebn k emu ; prav as, phodn chvle, vhodn pleitost ; pomry, okolnosti, stav, doba, osud, postaven ; poas ; vk, ivot, as ivota
tempus, oris, n. - poas (13. stol.) ; "quattuor tempora"
tempus, oris, n. - pomry, okolnosti, stav, doba, osud, postaven ; poas ; vk, ivot, as ivota ; poas (13. stol.) ; "quattuor tempora" ; zkladn doba taktu ; v pl. kvantita, rytmus (v metrice)
tempus, oris, n. - spnek, skr ; obliej, hlava
tempus, oris, n. - zkladn doba taktu ; v pl. kvantita, rytmus (v metrice)
tenax, acis - drc se eho (neklas. alcis rei) ; pevn, siln ; zachycujc nohy (neschdn) ; tuh, hust, lepkav, pilnav, vazk ; pevn, stl, houevnat, vytrval ; nestupn, tvrdojn, urputn, zarputil ; vzpurn ; etrn, skoup, lakom ; trval
tendo, ere, tetendi, tentum - tboit, stanovat
tenebrae, arum, f. - temnota, tma, temnost ; skrytost, stran ; chmury, pochmurnost
teneo (v pasivu) - bt vzn, bt povinovn
teneo cum + abl. - dret s km
teneo, ere - dret se eho (i pen., nap. TDH 311:6n.)
teneo, ere, ui, tentum - doshnout, dospt, dostihnout
teneo, ere, ui, tentum - dret ; objmat, dret v njak poloze ; obracet, zamovat, uprat (zrak) ; dret se eho, dotkat se eho ; jt, spt, smovat, plout kam ; chovat v pamti, pamatovat na co ; pojmat, chpat, rozumt, vdt
teneo, ere, ui, tentum - zachvacovat, uchvacovat ; bt usvden, bt dopaden ; tkat se eho ; zadrovat, zastavovat, peket, zabraovat ; zachovvat co, vytrvvat v em ; dret, dret se, trvat ; dokazovat ; tvrdit
teneo, ere, ui, tentum - zaujmat, mt obsazeno, mt v dren ; bydlet, obvat, sdlit, bt usazen ; naplovat ; pokrvat ; dospt, dorazit ; pistt, pirazit, zakotvit ; obdret, dostat, doshnout, dojt eho ; mt v moci, spravovat, dit ; poutat, vzat ; zavazovat
tenuis, e - nepatrn
ter - tikrt
terga vertere - dt se na tk
tergum, i, n. - zda, hbet
tergus, oris, n. - zda, hbet
terminus a quo - dvj termn v njakm rozsahu (nap. pokud se nco rozhodn stalo mezi 1220 a 1227, tak je t. a quo 1220 ; v jedn renomovan knize to je patn, proto zapisuji ; takto jasn Dondaine, Durand, 243)
terra Francigena f. - sran mnat (sic LMALB, zde citace textu, oveno ; nzev podle msta tby)
terrae commendare alqm - pohbt koho
terrenus, a, um - zemit, ze zem
terror, oris, m. - strach
terror, oris, m. - strach, zden, hrza, bze
testamentum, i, n. - zv
teste - jak dosvduje (abl. abs., nap. teste Apostolo anonpojed 103:12)
teste Apostolo - jak dosvduje Apotol
testificor, ari - dosvdit, dokzat, potvrdit, svdit, dokazovat, brt za svdka
testimonium, ii, n. - svdectv, svden
testimonium, ii, n. - svdectv, svden, dkaz
testis, is, m. - svdek
testor, oris, m. - tkadlec (sprvn textor)
textor, oris, m. - tkadlec
textus, us, m. - text ; Psmo (bible) (tak Biller in Heresy and Literacy, 68)
Tholosa, ae, f. - Toulouse


<< Předchozí stránka Další stránka >>

Máte rádi herce kouněte na Filmožrouti.cz
Michael Douglas , Madelyn Cline , Jason Statham , Morgan Freeman , Tom Hanks , Florence Pugh , Scarlett Johansson , Robert De Niro , Ryan Reynolds , Pierce Brosnan , Ewan McGregor , Dakota Johnson , Matt Damon a Keanu Reeves

Komentáře k tématu