Slovník cizích jazyků pro volné hledání překládaných výrazů z Češtiny a do čestiny.

Listování slovníkem

Byl vybrán cz-de. Vyberte počáteční písmeno hledaného výrazu. Vybrat jiný slovník.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Výrazy začínající na "z" stránka 1

z čeho - woraus
z čeho - wovon
z důvodu - wegen
z donucení - zwangsweise
z její strany - ihrerseits
z naší strany - unsererseits
z nedostatku - mangels
z největší části - größtenteils
z přinucení - zwangsweise
z povolání - gewerbsmäßig
z toho - daraus
z toho - davon
z velké části - großenteils
za - jenseits
za - als
za - dahinter
za - für
za - per
za - pro
za čím - wohinter
za čtvrté - viertens
za šesté - sechstens
za žádnou cenu - um keinen Preis
za babku - billig
za desáté - zehntens
za dne - tagsüber
za druhé - zweitens
za každou cenu - um jeden Preis
za kus - je Stück
za okolností - unter Umständen
za páté - fünftens
za peníze - kostenpflichtig
za prvé - erstens
za rohem - um die Ecke
za sebe - für sich
za sebou - der Reihe nach
za sebou - hintereinander
za sebou - nacheinander
za třetí - drittens
za to - dafür
za to - darum
zač - wofür
začachrovat - verschachern
začal - begann
začal - begonnen
začala - begann
začali - begannen
začalo - begann
začalo - begonnen
začarovaný - verhext
začarovat - verzaubern
začáteční písmeno - Anfangsbuchstabe
začátečníci - Anfänger
začátečník - Neuling
začátečník; nováček - Anfänger
začátek - Anfang; Beginn
začátek - Anbruch
začátek - Start
začátek oblasti - Bereichsanfang
začátek práce - Arbeitsbeginn
začátek; počátek - Anfang; Beginn
začátek; počátek - Beginn; Anfang
začátky - Anfänge
začínají - sie beginnen
začíná - anfängt
začíná - beginnt
začíná - fängt an
začít - anfangen; beginnen
začepovat - einzapfen
začlenění - Eingliederung
začlenění - Einordnung
začlenění - Integration
začlenění; včlenění; inkorporace - incorporation
začlenit - eingliedern
začlenit - einrücken
začlenit - integrieren
začněme! - los!
začne - beginnt
zašantročit - verschachern
zašít - stopfen
zašít - vernähen
zašívat - stopfen
zašívat - vernähen
zašeptat; šuškat - flüstern
zašifrovat; zakódovat - kodieren; verschlüsseln; chiffrieren
zaškolený - angelernt
zaškolit - anlernen
zaškolování - Berufspraktikum
zaškrtit - abschnüren
zaškrtnout - abhaken
zaškrtnout - anhaken
zašlápnout - austreten
zašlápnout - zertreten
zašněrovat - einschnüren
zašněrovat - schnüren
zašpičatělý - angespitzt
zašpičatit - anspitzen
zašpičatit - spitzen
zašpičatit - zuspitzen
zašpiněný - schmierig


<< Předchozí stránka Další stránka >>

Máte rádi herce kouněte na Filmožrouti.cz
Michael Douglas , Madelyn Cline , Jason Statham , Morgan Freeman , Tom Hanks , Florence Pugh , Scarlett Johansson , Robert De Niro , Ryan Reynolds , Pierce Brosnan , Ewan McGregor , Dakota Johnson , Matt Damon a Keanu Reeves

Komentáře k tématu