Slovník cizích jazyků pro volné hledání překládaných výrazů z Češtiny a do čestiny.

Listování slovníkem

Byl vybrán cz-de. Vyberte počáteční písmeno hledaného výrazu. Vybrat jiný slovník.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Výrazy začínající na "a" stránka 1

a - und; sowohl
a proto - folglich
a proto - mithin
a sice - und zwar
a tak - mithin
a tedy - mithin
a. s. - AG
a.s. - Aktiengesellschaft
Aarhus - Aarhus
- obwohl; obschon; obgleich
- aber
ačkoli - obgleich
ačkoli - obschon
ačkoli - obwohl
ačkoliv - obgleich
ačkoliv - obschon
ačkoliv - obwohl
ačkoliv - wenngleich
- möge
- ob
ať už - ob
- wenn
- bis
- bis
- bis zu
až do - bis
až do - bis in
až do - bis zu
až do té doby - bis dahin
až k - bis
až k - bis zu
až tam - bis dahin
ažiotáž - Agiotage
abakus - Abakus
abatyše; převorka - Äbtissin
abbé - Abbe; Abbé
abdikace - Abdankung
abdikovat - abdanken
abdominální - abdominal
abdukce - Abduktion
abduktor - Abduktor
abeceda - Alphabet
abeceda - Zeichenvorrat
abecední - alphabetisch
abecedně - alphabetisch
aberace - Aberration
abiogeneze - Abiogenese
abiotrofie - Abiotrophie
abiturient - Abiturient
ablace - Ablation
ablaktace - Ablaktieren
ablativ - Ablativ
abnormalita; odchylka - Abnormität; Abweichung
abnormální - abnorm
abnormální; nenormální - unnormal
abnormálnost - Abnormität
abnormita - Abnormität
abonent; předplatitel - Abonnent
abonentka - Abonnentin
abortivum - Abortivum
abortus - Fehlgeburt
abraze; obrušování - Abnutzung; Abrieb; Abtragung; Abrasion; Abschleifen
absces - Abszess
absces - Abszeß
abscisa - Abszisse
absence - Fehlen
absence - Abwesenheit
absence - Abwesenheit
absence v práci - Fernbleiben von der Arbeit
absint; absinth - Wermut; absint; vermut
absinth - absint; vermut; Wermut
absoluce - Absolution
absolutismus; despotismus; krutovláda; diktatura; monokracie; tyranie - Absolutismus; Diktatur; Gewaltherrschaft; Monokratie
absolutista - Absolutist
absolutistický - absolutistisch
absolutistický; autokratický - autokratisch
absolutní chyba - absoluter Fehler
absolutní hodnota - Absolutbetrag
absolutní hodnota - Absolutwert
absolutní hodnota - absolute Zahl
absolutní hodnota - absoluter Betrag
absolutní hodnota - absoluter Wert
absolutní tlak - Absolutdruck
absolutní; naprostý; úplný - unbedingt; absolut; völlig
absolutně - durchaus
absolutně ne - durchaus nicht
absolutně; naprosto - absolut
absolutorium - Absolutorium
absolvent - Absolvent
absolventi - Absolventen
absolventka - Absolventin
absolvoval - absolvierte
absolvovat - absolvieren
absolvuje - absolviert
absorbér; pohlcovač - Absorber
absorboval - absorbierte
absorbovatelný - absorbierbar
absorbován - absorbiert
absorbováný - absorbiert
absorbováný - absorbierte


<< Předchozí stránka Další stránka >>

Máte rádi herce kouněte na Filmožrouti.cz
Michael Douglas , Madelyn Cline , Jason Statham , Morgan Freeman , Tom Hanks , Florence Pugh , Scarlett Johansson , Robert De Niro , Ryan Reynolds , Pierce Brosnan , Ewan McGregor , Dakota Johnson , Matt Damon a Keanu Reeves

Komentáře k tématu