Slovník cizích jazyků pro volné hledání překládaných výrazů z Češtiny a do čestiny.

Listování slovníkem

Byl vybrán lat-cz:2. Vyberte počáteční písmeno hledaného výrazu. Vybrat jiný slovník.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Výrazy začínající na "e" stránka 2

expono, ere, posui, positum - vystoupit
expressa licentia in scriptis obtenta - vslovn psemn svolen
expresse - vrazn, zeteln ; vslovn, oteven, jasn
exprimo, ere, pressi, pressum - vymakat, vytlait, vytvoit
exquiro, ere, sivi, situm - vyhledat, vynalzt, vyptrat
exsequor, sequi, secutus sum - nsledovat, provzet ; vykonvat, provdt, plnit, vyizovat ; vyptrat, vyzvdt, vyetovat ; sthat, mstt, sledovat (za elem trestu)
exsisto, ere, exstiti (extiti), - - vystoupit ; vynoit se, vystoupit (zejm. z vody, zem) ; vzchzet, zvedat se, vyvstat, vzejt, objevit se, vyrst, vyprtit, povstat, vzniknout ; vznikat, objevit se, nastat, vyskytnout se, povstat ; stt se ; osvdit se jako ; bt, existovat, vyskytova
exsisto, ere, stiti, - - vzejt, vzniknout, vynoit se
exspuo, ere - poplivat
exsto, are, - - vynvat, vynikat ; zeteln se jevit, bt patrn, bt zjevn ; bt, existovat
exsto, are, exstiti, exstatum (jin sl.: -, -) - bt vyzdvien ; vynvat, vynikat ; bt zejm, zeteln se jevit, bt zjevn, existovat, bt patrn, ukzat se jako (RS 56:3: uituperabiles extiterunt)
exsto, are, exstiti, exstatum (jin sl: -, -) - bt vyzdvien ; vynvat, vynikat ; bt zejm, zeteln se jevit, bt zjevn, existovat, bt patrn
extendo, ere, tendi, tentum i tensum - nathnout, naphnout, vzthnout ; rozpnat, roztahovat, roziovat, natahovat, rozestrat ; rozpahovat ; roziovat se, zvtovat se, roztahovat se, rozvinout ; rozestavit, rozvinout (nap. ik) ; protahovat, prodluovat (as.)
extendo, ere, tendi, tentum i tensum - rozkldat se, thnout se (o krajinch apod.) ; roziovat, zvyovat, zvtovat ; zdit, rozbt (tbor) ; rozett ; zvyovat (tn) ; skldat se z eho, spovat v em, init, obnet (o stce, poln me ; pas. i refl.)
extendo, ere, tendi, tentum i tensum - vztahovat se na koho, co ; vykldat, it o em ; tvrdit, vykldat ; snait se, usilovat o co ; zdvihnout, zvednout
exterius - vn, vnjkov
extiti (sic) - (viz exsto, exsisto)
extra ordinem - mimodn
extraho, ere, traxi, tractum - vytahovat, vytrhnout co ; vyprostit, dostat koho odkud, vysvobodit ; vyrvat, nsiln odejmout ; protahovat, zdrovat, prodluovat, oddalovat ; mait, marn trvit (as), promarnit, pijt nazmar (v pas.)
extraneus, a, um - ciz, pespoln
extrema unctio f. - pomazn nemocnch, posledn pomazn
extremum iudicium n. - posledn soud
extremus, a, um - nejzaz
extruo, ere, struxi, structum - nakupit, nastavt
extumulo, are, avi, atum - exhumovat
exuo, ere, ui, utum - svlci, odloit ; odloit co, vzdt se eho ; zbavit se eho, setst co (nap. jho) ; odejmout co komu, svlci co komu, obrat, oloupit koho o co, zbavit
exuro, ere, ussi, ustum - split, vyplit


<< Předchozí stránka Další stránka >>

Máte rádi herce kouněte na Filmožrouti.cz
Michael Douglas , Madelyn Cline , Jason Statham , Morgan Freeman , Tom Hanks , Florence Pugh , Scarlett Johansson , Robert De Niro , Ryan Reynolds , Pierce Brosnan , Ewan McGregor , Dakota Johnson , Matt Damon a Keanu Reeves

Komentáře k tématu