Slovník cizích jazyků pro volné hledání překládaných výrazů z Češtiny a do čestiny.

Výsledky hledání výrazu "ma"

ma - máma
ma - maminka
mA - miliampér
ma - mami
MAA - Mission Area Assessment
maar - kráter sopky vytvořený výbuchem
Maastricht criteria - maastrichtská kritéria
Maastricht Treaty - Maastrichtská smlouva
Mabel - Mabel
MAC - 1.marginální nákl. na snižování, 2.max.dosažitelná koncentr.
mac - gumák
mac - plášť do deště
macabre - děsivý
macabre - hrůzostrašný
macabre - strašidelný
macabre - šavle
macadam - makadam
Macadamia - Macadamia
macadamize - štěrkovat
Macao - Macao
macaque - makak
macaroni - makaróny
macaronic - text obsahující slova z cizích jazyků
macaronic - makaronský
macaronic - smíchaný, promíchaný
macaroon - makrónek
macaroon - makarónek
macaroon - zákusek makarónek
macaroon - mandlový zákusek
MacArthur - MacArthur
Macau - Macau
Macaulay - Macaulay
macaw - papoušek
macaw - ara
Macbeth - Macbeth
Macbeth - MacBeth
MacDowell - MacDowell
mace - palice
mace - palcát
mace - slzný sprej
macebearer - pedel
macebearer - žezlonoš
Macedonia - Makedonie
Macedonian - Makedonský
macer - pedel
macer - žezlonoš
macerate - loužit
macerate - máčet
maceration - macerace
maceration - máčení
maces - palice
maces - palcáty
MACET - Modular Algorithm Concept Evaluation Tool
Mach - Mach
Mach number - Machovo číslo
machete - mačeta
Machiavelli - Machiavelli
machinate - machinovat
machination - úklady
machination - machinace
machinations - machinace
machinator - intrikán
machine - strojový
machine - zpracovávat
machine - strojní
machine - stroj
machine code - strojový kód
machine engineering - strojařství
machine gun - kulomet
machine gunner - kulometčík
machine hour - hodina strojového času
machine instruction - strojová instrukce
machine language - strojový jazyk
machine learning - strojové učení
machine plant - strojírna
machine room - strojovna
machine shop - strojní dílna
machine tool - stroj
machine translation - strojový překlad
machine-controlled - strojem ovládaný
machine-dependent - strojově závislý
machine-driven - strojem řízený
machine-gun - kulomet
machine-made - strojově vyrobené
machine-oriented language - strojově orientovaný jazyk
machine-readable - čitelný strojem
machine-works - strojírna
machined - obrobený
machined - zpracovaný
machined - mechanicky opracovaný
machinelike - strojový
machinelike - jako stroj
machinery - zařízení
machinery - stroje
machinery - mechanismus
machinery - soustrojí
machinery - strojní vybavení
machinery - mašinérie
machines - stroje
machining - obrábění

Komentáře k tématu Ma překlad z en-cz