Slovník cizích jazyků pro volné hledání překládaných výrazů z Češtiny a do čestiny.

Výsledky hledání výrazu "natur"

natural - normální
natural - přirozený
natural - přírodní
natural air pollution source - přírodní zdroj znečišťování ovzduší
natural area - přírodní rezervace
natural capital. - přírodní kapitál
natural child - nemanželské dítě
natural childbirth - přirozený porod
natural disaster - živelná pohroma
natural disaster - přírodní pohroma
natural enemy of harmful organism - přirozený nepřítel škodlivého organismu
natural equilibrium - přírodní rovnováha
natural gas - zemní plyn
natural ground water protection - přírodní ochrana podzemní vody
natural groundwater level - přirozená hladina podzemní vody
natural historical - přírodopisný
natural history - přírodopis
natural history - přírodozpyt
natural language - přirozený jazyk
natural level - přirozená úroveň
natural monopoly - přirozený monopol
natural monument - přírodní památka
natural number - přirozené číslo
natural park - přírodní park
natural process - přirozený proces
natural process - přírodní proces
natural rate of unemployment - přirozená míra nezaměstnanosti
natural resource - přírodní zdroj
natural resources - přírodní zdroje
Natural Resources Defence Council - Natural Resources Defence Council
natural rights - přirozená práva
natural science - přírodní věda
natural selection - přirozený výběr
natural selection - přirozená selekce
natural unemployment - přirozená
naturalisation - naturalizace
naturalise - přizpůsobit
naturalise - naturalizovat
naturalise - aklimatizovat
naturalise - zdomácnit
naturalised - zdomácnělý
naturalised - přizpůsobený
naturalised - naturalizovaný
naturalised - aklimatizovaný
naturalism - naturalismus
naturalist - naturalista
naturalist - přírodovědec
naturalistic - přírodopisný
naturalistic - naturalistický
naturalization - naturalizace
naturalize - udělit občanství
naturalize - naturalizovat
naturalize - zdomácnět
naturalized - naturalizovaný
naturally - samozřejmě
naturally - pochopitelně
naturally - přirozeně
naturalness - přirozenost
naturals - přírodní talenty
nature - charakter
nature - přírodní
nature - naturel
nature - přirozenost
nature - podstata
nature - povaha
nature - příroda
Nature Conservancy Council - NCC Nature Conservancy Council
Nature Conservancy Council - Nature Conservancy Council NCC
nature landscape - přírodní krajina
nature preservation - ochrana přírody
nature protection - ochrana přírody
nature reserve - nature reserve
nature reserve - přírodní rezervace
nature sanctuary - přírodní památka
natured - nějaké povahy
natures - povahy
naturism - nudismus
naturism - holdování přírodě
naturist - nudista
naturopathic - přírodně léčebný

Komentáře k tématu natur překlad