Slovník cizích jazyků pro volné hledání překládaných výrazů z Češtiny a do čestiny.

Výsledky hledání výrazu "deci"

decibel - decibel
decidability - rozhodnutelnost
decidable - rozhodnutelný
decide - usoudit
decide - učinit rozhodnutí
decide - rozhodnout
decide - rozhodnout se
decide - rozhodovat
decide - rozhodovat se
decided - rozhodnutý
decidedly - rozhodně
decider - rozhodující zápas
decides - rozhoduje
deciding - rozhodující
decidious teeth - mléčné zuby
decidua - decidua
deciduous - opadavý
deciduous - opadávající
deciduous - listnatý
deciduous - opadavý strom
decigram - decigram
decile - jeden z deseti
decilitre - deci
decimal - desítkový
decimal - desetinný
decimal /system/ - desetinný /systém/
decimal fraction - desetinný zlomek
decimal place - desetinné místo
decimal point - desetinná čárka
decimal separator - desetinná čárka
decimal separator - desetinná tečka
decimal system - desítková soustava
decimalisation - decimalizace
decimalise - decimalizovat
decimalization - decimalizace
decimals - desetinná čísla
decimate - ničit
decimate - decimovat
decimated - zničený
decimated - zdecimovaný
decimated - ničil
decimated - decimoval
decimation - zdecimování
decimetre - decimetr
decipher - rozluštit
decipher - dekódovat
decipherable - rozluštitelný
deciphered - rozšifrovaný
deciphered - rozluštěný
decipherment - dešifrování
decision - usnesení
decision - rozhodnutí
decision making - rozhodování
decision rules, benefit/cost ratio criterion. - rozhodovací pravidla, kritérium poměru výnos/náklad
decision-making - rozhodování
decision-making processes - rozhodovací proces
decisions - rozhodnutí
decisive - rozhodující
decisive - rozhodný
decisive - přesvědčivý
decisively - rozhodně
decisively - rázně
decisively - přesvědčivě
decisiveness - rozhodnost
decisiveness - odhodlanost

Komentáře k tématu deci překlad