Slovník cizích jazyků pro volné hledání překládaných výrazů z Češtiny a do čestiny.

Výsledky hledání výrazu "Det"

detach - odpojit
detach - detašovat
detach - utrhnout
detach - oddělit
detach - odvelet
detach - odeslat
detachable - odpojitelný
detachable - oddělitelný
detached - detašovaný
detachment - odloučení
detachment - nestrannost
detachment - objektivita
detail - maličkost
detail - jednotlivost
detail - podrobný
detail - detail
detail - podrobnost
detail - podrobně vylíčit
detailed - podrobný
detailing - prověření
detailing - dodělání
details - daje
details - podklady
detain - zadržet
detained - zadržovaný
detainee - zadržená osoba
detainees - zatčení
detect - odhalit
detect - objevit
detect - zjistit
detect - detekovat
detectability - odhalitelnost
detectable - zjistitelný
detectable - detekovatelný
detectably - zjistitelně
detected - zjištěný
detecting - vyšetřování
detection - zjišťování
detection - pátrání
detection - odhalení
detection - objevení
detection - zjištění
detection - detekce
detective - detektiv
detective - detektivní
detectives - detektivové
detector - čidlo
detector - demodulátor
detector - indikátor
detector - detektor
detectors - detektory
detects - zjišťuje
detent - západka
detent - zarážka
detent - aretovat
detente - zmírnění mezinárodního napětí
detention - vězení
detention - trestní vazba
detention - po škole
detention - vazba
detention - detence
detention home - nápravné zařízení
detention period - doba zdržení (hydrosystém)
deter - odstrašit
detergent - detergent
detergent - saponát
detergent - čistící prostředek
deteriorate - zkazit
deteriorate - zhoršit
deteriorate - horšit
deteriorated - zkažený
deteriorated - zhoršený
deteriorating - zpětný
deteriorating - sestupný
deterioration - zkažení
deterioration - úpadek
deterioration - zhoršení
deterioration of environment - deteriorizace prostředí
determent - zastrašení
determent - odstrašení
determinable - vymezitelný
determinable - určitelný
determinable - definovatelný
determinacy - určitost
determinacy - rozhodnost
determinand - determinand (vodní hospodáařství)
determinant - determinanta
determinant - determinant
determinate - určitý
determinate - neměnný
determinately - pevně
determinateness - určitost
determinateness - neměnnost
determinateness - definitivnost
determination - rozhodnutí
determination - odhodlání
determination - určení
determination - stanovení
determination - determinace
determinative - vymezující

Komentáře k tématu Det překlad