Slovník cizích jazyků pro volné hledání překládaných výrazů z Češtiny a do čestiny.

Listování slovníkem

Byl vybrán cz-en. Vyberte počáteční písmeno hledaného výrazu. Vybrat jiný slovník.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Výrazy začínající na "u" stránka 1

u - about
u - at
u - at the house of
u - besides
u - near
u - on
u - u
u břehu - alongshore
u lůžka - bedside
u moře - by the seaside
u moci - in power
u nás doma - down home
u protinožců - down under
u sebe - about
u srdce hřející - heart-warming
u stolu - sit-down
u všech všudy - for goodness sake
U.S.-Japan Industry and Technology Management Training - JITMT
učarovat - charm
učí - teaches
učí se - learns
učící se - learner
učňovský - apprenticeship
učňovství - apprenticeship
učeň - apprentice
učeň - trainee
učebna - classroom
učebna - schoolroom
učební - teaching
učebnice - coursebook
učebnice - schoolbook
učebnice - textbook
učebnice - textbooks
učebnicový - copybook
učedníci - apprentices
učedníci - disciples
učedník - cub
učedník - disciple
učení - apprenticeship
učení - learning
učení - lore
učení - tuition
učení opakováním - rote
učený - erudite
učený - learned
učený - learnt
učenci - pundits
učenci - scholars
učenec - man of letters
učenec - pundit
učenec - savant
učenec - scholar
učenec - schoolman
učenlivý - teachable
učenost - erudition
učenost - punditry
učenost - wisdom
učesaný - combed
učesaný - kempt
učesat - comb
učil - taught
učil jsem se za mlada ... - cut my teeth on
učiliště - training centre
učinění symetrickým - symmetrisation
učinění symetrickým - symmetrization
učiněný - downright
učiněný - rendered
učinil - did
učinit - do
učinit - dost
učinit - make
učinit - render
učinit citlivým - sensitize
učinit méně citlivým - desensitize
učinit nabídku - make an offer
učinit náchylným - predispose
učinit někoho idolem - idolise
učinit nejasným - obscure
učinit neschopným - incapacitate
učinit opatření - make arrangement for
učinit přítrž čemu - abate
učinit plastickým - plasticize
učinit po právu - do justice
učinit rozhodnutí - decide
učinit rozhodnutí - make so.'s call
učinit rozhodnutí týkající se čeho - to make a decision on st
učinit sázku - place a bet
učinit smyslným - sensualize
učinit těhotnou - bang up
učinit těhotnou - knock up
učinit vážným - solemnify
učinit vážným - solemnize
učinit zastaralým - antiquate
učinkující - broadcaster
učit - instruct
učit - teach
učit se - learn
učit se - study
učit se zpaměti - memorize
učitel - guru


<< Předchozí stránka Další stránka >>

Komentáře k tématu