Slovník cizích jazyků pro volné hledání překládaných výrazů z Češtiny a do čestiny.

Listování slovníkem

Byl vybrán sp-cz. Vyberte počáteční písmeno hledaného výrazu. Vybrat jiný slovník.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Výrazy začínající na "o" stránka 1

o - anebo
o - nebo
o - neboli
o - či
oasis - oáza
oído - sluch
oído - ucho
oír - naslouchat
oír - poslouchat
oír - slyšet
oír - vyslechnout
oír - zaslechnout
obedecer - poslouchat
obedecer - uposlechnout
obediencia - poslušnost
obediente - hodný
obediente - poslušný
obelisco - obelisk
obispado - biskupství
obispo - biskup
objeción - námitka
objetar - namítat
objetivo - cíl
objetivo - objektiv
objetivo - objektivní
objetivo - účel
objeto - cíl
objeto - objekt
objeto - předmět
objeto - věc
objeto - záměr
objeto - účel
oblicuamente - šikmo
oblicuar - zešikmit
oblicuar - zkosit
oblicuo - kosý
oblicuo - nakloněný
oblicuo - šikmý
obligación - obligace
obligación - povinnost
obligación - povinnost
obligación - závazek
obligado - povinný
obligar - donucovat
obligar - donutit
obligar - nutit
obligar - přinutit
obligar - zavázat
obligatorio - nucený
obligatorio - obligatorní
obligatorio - povinný
obligatorio - povinný
obligatorio - závazný
oblongo - podlouhlý
oboe - hoboj
oboe - hoboj
obra - dílo
obra - práce
obra hecha a mano - ruční práce
obrador - dílna
obrar - dělat
obrar - jednat
obrar - počínat si
obrar - působit
obrar - účinkovat
obrero - dělnický
obrero - dělník
obrero - pracovník
obrero - pracující
obscenidad - necudnost
obscenidad - obscénnost
obscenidad - oplzlost
obscuridad - temnota
obscuridad - tma
obscuro - ponurý
obscuro - temný
obscuro - tmavý
obsequiar - pohostit
obsequioso - úslužný
observación - poznámka
observación - pozorování
observación - připomínka
observador - pozorovatel
observancia - dodržování
observancia - zachovávání
observar - dodržovat
observar - pozorovat
observatorio - hvězdárna
obsesión - posedlost
obsesionado - posedlý
obseso - posedlý
obstaculizar - vadit
obstáculo - překážka
obstetricia - porodnictví
obstinado - svéhlavý
obstinado - tvrdohlavý
obstinado - tvrdošíjný
obstinado - umíněný
obstinado - zarputilý
obstinado - zatvrzelý


<< Předchozí stránka Další stránka >>

Komentáře k tématu