Slovník cizích jazyků pro volné hledání překládaných výrazů z Češtiny a do čestiny.

Listování slovníkem

Byl vybrán cz-fr. Vyberte počáteční písmeno hledaného výrazu. Vybrat jiný slovník.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Výrazy začínající na "o" stránka 1

o - a
o - au
o - de
o - o
o - sur
očarovaný - enchanté
očarovat - charme
očíslovat - numéroter
očíslovat - chiffrer
očekávaný - attendu
očekávaný - espéré
očekávat - espérer; attendre
očekávat - attendre; attendre; espérer
očekávat - espérer; attendre
očekávat - espérer; attendre
očekávat - espérer; attendre
očekávatelný - prévisible
očekávání - attente
očekávání - attente
očekávání - attente
očekávání - attente
očernění - dénigrement
očernit - dénigrer
očernit - noircir
očesat - cueillir
očištění - purge
očištěný - purgé
očisťování - purification
očista - assainissement
očista - épuration
očistec - purgatoire
očistit - décrasser
očistit - enlever
očistit - laver
očistit - purger
očistný - purificatoire
očitý - oculaire
očividný - flagrant
očividný; zjevný; zřejmý; jednoduchý - évident; apparent; manifeste; simple; pur
očko - maille
očko - oeil
očko - oeillet
očkovat; imunizovat; naočkovat - vacciner
očkovat; naočkovat; imunizovat - inoculer; vacciner
očkování - inoculation
očkování; vakcinace - vaccination
očkování; vakcinace - vaccination
oční - oculaire
oční lékař - ophtalmologiste
oční lékař - oculiste
oční lékař; oftalmolog - ophtalmologiste
oční lékařství - ophtalmologie
oční víčko - paupière; couvercle
očnice - orbite
ošacení - habillement
ošatit - habiller
ošálený - déçu
ošálit; oklamat; obelstít; podvést; napálit - tromper
ošetřovat - soigner
ošetřovat - garder
ošetřovatel - infirmier
ošetřovatelka - infirmiere
ošetřovatelka; zdravotní sestra - infirmière
ošetřování - soin
ošetřovna; nemocnice - infirmerie; hôpital
ošidit; podvést - attraper; duper; enfoncer; escroquer; estamper; frauder; tromper
ošidit; podvést; podvádět; oklamat - duper; escroquer
ošidit; podvést; podvádět; oklamat - duper; frauder; tromper
ošidit; podvést; podvádět; oklamat - duper; escroquer
ošidit; podvést; podvádět; oklamat - attraper
ošidit; podvést; podvádět; oklamat - truquer
ošidný - trompeur
ošklivý - laid; méchant; désagréable; vilain
ošklivý - laid; méchant; désagréable; vilain
ošklivý - laid; méchant; désagréable; vilain
ošklivit si - abhorrer
ošklivit si - détester
ošklivost - laideur
ošklivost - dégout
oškrábat - racler
oškrábat - éplucher
oškubat - arracher
oškubat - plumer
ošoupat - abraser
oštěp - javelot
oštěp - javelot
oštěp - javelot
oštěp - dard
oštěp - lance
oštěp - épieu
ošumělý - râpé
ošumělý - élimé
oáza - oasis
ožít - revivre
ožebračení - appauvrissement
ožehavý; lechtivý - chatouilleux
ožehnout - flamber
ožehnout - roussir
oženit - marier
oženit se; provdat se; ženit se; vdát se - se marier; épouser


<< Předchozí stránka Další stránka >>

Komentáře k tématu