Slovník cizích jazyků pro volné hledání překládaných výrazů z Češtiny a do čestiny.

Listování slovníkem

Byl vybrán cz-lat. Vyberte počáteční písmeno hledaného výrazu. Vybrat jiný slovník.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Výrazy začínající na "a" stránka 1

a (zejm. sluovac spojka, ale i odporovac) ; a to (pipojuje logicky nesouadn len: "jeden, a to velmi podivn zvyk") ; i, tak (adverbium se stupovacm vznamem: "et dona ferentes", zejm. v pozdj latin) - et
a jestlie, jestlie vak - quod si
a ne, ani - nec
a ne, ani ; a tedy ne, tud ne ; avak ne, ale pece ne - necnon
a obrcen, a vice versa - econverso
a opravdu, a vru, vdy tak, vdy pece - etenim
a tak, tak tedy, tedy, tud, proto - itaque
a t - itemque
a to proto, e - et hoc ideo quia
a to proto, e - et hoc quia
a to proto??? (RS 43:10 ; sp "tud", toto je zejm chybn vklad ; jinak RS 43:9, kde to je opravdu "a to proto, e") - et hoc ideo
a to tak, e... - scilicet quod
a to tm sp - maxime
a, i, a tak, a zajist tak [Prak odkazuje na neque, kde m drobn heslo nec non = a zajist tak, i, a tak ; jde oividn o negaci zporu, tj. drazn vyjden kladu. Tak to alespo chpu. Doplnil bych "jako i".] - necnon
abatye - abatissa, ae, f.
absolun dopis - littera absolutoria
aby ; jak (zpsobov) ; jak (zvolac) ; jako, jakoto, jako, jak (pirovnvac co do zpsobu, kdeto tam ... quam co do stupn) ; jak, jakmile (s ind., asov) ; k (s konj. ve vtch pacch, klas. utinam) ; kde (bs. o mst) - ut
aby byly naklonny po proudu eky - ut secundum naturam fluminis procumberent
aby ne - quo minus (po vraze pekek)
abys rozuml, toti - scilicet
Adam - Ada, ae, m.
adoptovat, za sv pijmout, osvojit si (dt) - sumere liberos
a nepatrn potem - quamvis pauci
a, akoli, by (s adj. i celou vtou) - licet
akoli - cum
akoli, a ; akoli, a pece, ovem, vlastn (uvd opravu pedel vpovdi) - quamquam
akoli, i kdy, pestoe, tebae (MLLM explicitn: "bien que - although") ; (slovo uvozujc pmou e - sic) - quia (spoj.)
akoliv - etsi
Aethelred (De antiquitate Glastoniae ecclesie, trad. Scott, 131) - Egelredus, i, m.
agensk (msto v jin Francii) - angenensis
agensk (souvisejc s mstem Agen) - Agennensis, e
aktr (DZ) - actor, oris, m.
albnsk (tak nap. Iz dubrovakog archiva 3, s. 56, zcela jasn: in partibus Albanie a quodam Phylippo Albanense...) - Albanensis, e
Albi (jde chybn pepis ; viz Duv. Hist. 159, n. 41) - Abia
albigensk - albigensis, e
albigensk, souvisejc s Albi (ani po kov vprav proti albigenskm nebylo vdy nutn uvno Albiensis a albigensis nebylo omezeno na katary, nap. Migne, PL: Constantius Albigensis episcopus: Epistola ad sanctum Desiderium, Cadurcensem episcopum) - Albigensis, e
albsk (souvisejc s mstem Albi ; nkdy uvno msto Albigensis) - Albiensis, e
ale - set
ale ne, avak ne, ale pece ne - nec
ale ne, avak ne, ale pece ne atd. - neque
ale pece, pece vak, ne aspo - verumtamen
ale, avak, vak, nbr - sed
ale, vak, avak - at
ale, vak, avak, pece alespo - at
ale, vak, za to - at
alespo - at
alespo??? (hod se do anonpojed, ale LMALB ani Prak neuvd) - adhuc
almuna (darovn i darovan vc), dar, dobrodin - eleemosyna, ae, f.
almuna (darovn i darovan vc), dar, dobrodin - elemonia, ae, f.
almuna (darovn i darovan vc), dar, dobrodin - elemosyna, ae, f.
alqm brt pod psahu koho ; alqd alci psen pislbit co komu, zaslbit co komu ; alqm pimt k psenmu pislben asti na vojenskm taen ; (refl.) zapshnout se - adiuro, are, avi, atum
amen - amen
ani - ne ... quidem
ani - neve
ani (v zpornch vtch: non commedit vel bibit: nej ani nepije ; TDH 315:12) - vel
ani ne... (v zpornch vtch) - etiam
ani v nejmenm, ani zbla - minime
ani, nebo, aby ne - neu = neve
ano, ba docela, dokonce jet (potvrzen a zeslen vpovdi) ; ba ne, naopak, nikoli, spe, prv naopak - immo
apokalyptick, souvisejc s Apokalypsou sv. Jana - apocalistica
Arabov? [jist ano, podle otrokyn Hagar = Agar. Durand ve spojen Iudei ... et Agareni.] - Agareni, orum, m.
archa - arca, ae, f.
arcibiskup - archiepiscopus, i, m.
arcijhen - archidiaconus, i, m.
arcikac (toto a jen toto LMALB s vkladem: opinionum pravarum de religione conceptarum auctor, sectator, haereticorum caput) - haeresiarcha, ae, f.
arcikac (toto a jen toto LMALB s vkladem: opinionum pravarum de religione conceptarum auctor, sectator, haereticorum caput) - heresiarcha, ae, f.
arcikac (toto a jen toto LMALB s vkladem: opinionum pravarum de religione conceptarum auctor, sectator, haereticorum caput) - heresimarcha, ae, f.
Arduensk les - Arduena, ae, f.
Arles - Arelate
asi, okolo - circiter
asi, piblin, skoro - fere
asi, piblin, skoro, tm, pmo (pi uren potu, asu, vlastnosti apod. ; bv za slovem, ke ktermu se vztahuje) ; obyejn, zpravidla, skoro vdy, skoro vude, vbec, vesms, povtinou - fere
asketick ivot, mnisk ivot - conversatio, onis, f.
aspo, alespo, pinejmenm, (v zp.) ani - saltem
astrolb - astrolabium, ii, n.
Avalon - Auallonia, ae, f.
Avalon - Avallonia, ae, f.
Avignonet - Auinone
Avignonet - Auinone?
Avignonnet - Auinone
avak - vero
avak proto pece - nec ideo
avak, ale ; pak, dle ; (nkdy t vplkov slovo, kter se nepekld) - autem
avak, zvlt, vpravd - vero
a - usque
a sem, a dosud, dosud, posud, do nynjka, jet nyn, dotud, potud ; jet - adhuc
a sem, a dosud, dosud, posud, do nynjka, jet nyn, dotud, potud ; jet [j jsem to vidl i v kontextu, kde by bylo nejlep pekldat "alespo", ale Prak nic takovho] - adhuc
a sem, a potud (mstn), a dosud (asov) ; tak dlouho, a do t doby ; a do t mry, tolik, potud, a sem ; jen tolik - hactenus
a u - nebo - seu - sive
a u - nebo - sive - sive
a, teba i, kdybych, bych i, dejme tomu, e - licet


<< Předchozí stránka Další stránka >>

Komentáře k tématu